OVH|夏季特惠|1230V6|16G内存|8THDD|500MBPS|无限流量

cera cera

我们刚刚推出了OVHcloud /让您开始夏季特惠!

直到7月21日
https://www.ovh.ie/deals/
https://www.ovh.com/world/deals/


OVH提供

特别版服务器(=重复定价)。
无安装费

https://www.ovh.ie/dedicated_servers/rise/prices/
https://www.ovh.com/world/dedicated-servers/rise/prices/

Rise-LE-1

英特尔至强E3-#1230#v6-4 c / 8 t
3,50 GHz / 3,90 GHz
2 x 4 TB硬盘SATA软#RAID#
16 GB DDR3 ECC 2133 MHz
#500 Mbps# BW
49.99€不含增值税

在FR / CA数据中心可用

Rise-LE-2

英特尔至强E5-1630v3 / v4-4 c / 8 t
3,70 GHz / 3,80 GHz
2 x 6 TB HDD SATA软RAID
32 GB DDR4 ECC 2133 MHz
500 Mbps BW
59.99€不含增值税

在FR / CA(很快)数据中心可用

Rise-LE-3

2 x Intel Xeon E5-2620v3-12 c / 24 t
2,40 GHz / 3,20 GHz
2 x 4 TB硬盘SATA软RAID
128 GB DDR4 ECC 1866 MHz
500 Mbps BW
104.99€不含增值税

在FR / CA数据中心可用

+公共云(免费试用版100欧元)+虚拟主机+域提供


所以你开始提供

500 Mbps BW提供(而不是经典的250 Mbps BW)

https://www.soyoustart.com/ie/essential-servers/
https://www.soyoustart.com/us/essential-servers/

特别版服务器(=重复定价)。
20€设立费/如果承诺6/12个月无安装费

SYS-LE-1
Intel Xeon E5-1620v2-4 c / 8 t
3,7 GHz / 3,9 GHz
4 x 2 TB HDD SATA软RAID
32 GB DDR3 ECC 1600 MHz
500 Mbps BW
34,99€不含增值税

在FR / CA数据中心可用

SYS-LE-2
Intel Xeon E5-1620v2-4 c / 8 t
3,7 GHz / 3,9 GHz
2 x 800 GB SDD软RAID
32 GB DDR3 ECC 1600 MHz
500 Mbps BW
39,99€不含增值税

在FR / CA数据中心可用

SYS-LE-3
Intel Xeon E5-1650v2-6 c / 12 t
3,5 GHz / 3,9 GHz
4 x 2 TB HDD SATA软RAID
64 GB DDR3 ECC 1600 MHz
500 Mbps BW
44,99€不含增值税

在FR / CA数据中心可用

SYS-LE-4
Intel Xeon E5-1650v2-6 c / 12 t
3,5 GHz / 3,9 GHz
2 x 800 GB SSD软RAID
64 GB DDR3 ECC 1600 MHz
500 Mbps BW
49,99€不含增值税

在FR / CA数据中心可用

点评:夏季特惠,OVH抗D的,还行,没有什么好介绍的

 

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐

mjjping.com cera cera cloudiplc